HUISREGELS

 • De minimumleeftijd voor dit evenement is 18 jaar. ID is verplicht, er worden geen uitzonderingen gemaakt.

 • Het is niet toegestaan om tijdens het evenement in en uit te lopen. Als dit gebeurt dient er opnieuw een kaartje gekocht te worden.

 • We accepteren alleen geldige tickets.

 • Het is verplicht om mee te werken aan de veiligheidfouillering.

 • Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren zijn verboden.

 • Roken is alleen toegestaan in de openlucht of in de daarvoor toegewezen ruimtes.

 • Het bezit van, handelen in of het gebruiken van drugs is verboden.

 • Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd.

 • Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

 • Drankmisbruik en/ of dronkenschap wordt niet getolereerd.

 • Het meebrengen van eigen drank en/of etenswaren is verboden

 • Aangebroken verpakkingen zoals deodorant, zonnebrand, parfumflesjes etc. en spuitbussen onder druk is verboden.

 • Het verkopen van diensten of producten, flyering en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten neergelegd bij de desbetreffende organisatie/persoon.

 • De organisatie krijgt automatisch het recht op alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt.

 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciële doeleinden.

 • De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.

 • Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.

 • Aanwijzingen van het personeel en de beveiliginsgmedewerkers dienen te allen tijde worden opgevolgd.

 • Gelieve bij ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel waarschuwen.

 • Bij andere gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.

 • Bij het betreden van het evenement ga je akkoord met dit reglement.

 • Dit bezoekerreglement kan te allen tijde worden opgevraagd en worden geraadpleegd bij de organisatie.

 • Voetbal shirts ed zijn niet toegestaan op het festival terrein

 • Bezoekers kunnen zonder redenen door de security en organisatie geweigerd worden.

 • Minimum Age 18. Valid ID is required. No exceptions.

 • You are not allowed to leave the festival and come back later. Re- entry is only possible after paying a new entrance fee.

 • Only undamaged tickets are valid.

 • All visitors will be subject to a security search for our and your safety.

 • Possession of weapons or other dangerous articles is prohibited.

 • Smoking is allowed in open air only. Smoking inside a tent is prohibited.

 • Possession, dealing or using of drugs is prohibited.

 • There’s a zero tolerance policy on verbal or physical abuse or aggressive behaviour, whether it is used against staff or towards other visitors.​

 • Offensive, provocative or indecent clothing is not allowed on the festival grounds.

 • Alcohol abuse is not allowed.

 • It is strictly prohibited to bring your own food or drinks.

 • There are restrictions to bringing bottles of deodorant, aerosols, gels and sunblock.

 • Without written consent of management it is prohibited to promote or sell any kind of service or product. This also goes for the close surroundings of the festival terrain. Possible costs of cleaning will be charged to the company or organization who’s responsible.

 • The organization will automatically have the right to use all video or photo material made on the festival terrain, without notice.

 • Professional audio- and video-recording is prohibited. Written consent of the management is required.

 • Management will have the right to remove people from the premises who do not follow the House rules. Judgement is at the discretion of our Security Staff.

 • You are required to follow instructions of the FYM staff at all times.

 • In all cases, management will have final judgement.

 • Football club shirts are not allowed to be worn at the festival

 • Visitors can be denied entrance by security without reason

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA